Štruktúra motivačného listuSkôr než ho začnete písať, je dôležité si uvedomiť, že by sme mali dodržiavať určité pravidlá pri jeho písaní. Mali by sme byť struční a dostatočne výstižní. Rozsah by sa mal pohybovať v rozmedzí 0,5 až 1 normostrana. Napísať ho dlhší ako na jednu stranu formátu A4 je zásadná chyba. V krátkosti sa pozrime na osnovu:


1. Hlavička
Zarovnáte ju na stred. V nej sa uvádza titul, krstné meno a priezvisko autora. Ďalej nasleduje adresa, poštové smerovacie číslo a mesto.


2. Údaje o spoločnosti
Píšu sa pod seba vľavo, prípadne vpravo. Poradie je nasledovné: Názov spoločnosti, kontaktná osoba, ulica, PSČ a mesto.


3. Mesto a dátum
Napíšete dátum, kedy motivačný list odosielate a taktiež príslušné mesto. Napríklad: Žilina, 10.1.2015


4. Obsah
a) Netreba zabúdať na oslovenie. Pri každej ponuke býva kontaktná osoba, tak ju zdvorilo oslovte: Vážená pani Meno Priezvisko.


b) V ďalšom odseku napíšete niečo o pracovnej pozícii na ktorú reagujete. Naštudujte si niečo o firme a pracovnej pozícii a povedzte v motivačnom liste, prečo ste si ju vybrali. Prvá veta je dôležitá. Začíname originálne a nie otrepanými frázami, ktoré použilo množstvo ľudí pred vami.

c) Zapracujte úspechy, ktoré ste v živote dosiahli. Odvolávajte sa na súčasné zamestnania. Pokojne spomeňte, čo na vás ľudia a šéf oceňovali. Skúsenosti hovoria o tom, že pokiaľ ste na pracovnom trhu viac ako 5 rokov, vaše štúdium zamestnávateľa moc nezaujíma. Pokiaľ ste absolvent, motivačný list sa bude písať zložitejšie. Vyzdvihnite, to čo vám predošlé zamestnania dali a čo môžete poskytnúť novému zamestnávateľovi.

d) Napíšte niečo o sebe. Pochváľte sa tým, čo ovládate. Veľký pozor! Chce to pridanú hodnotu a nie nudné opisovanie životopisu. Životopis ste už predsa poslali, hádam nepošlete dva.


5. Záver
V poslednom odseku nezabudnite spomenúť, že sa s danou firmou chcete stretnúť na osobnom pohovore. Motivačný list podpíšte.