Čo napísať do motivačného listuV tomto článku si povieme o tom, čo je dôležité pri písaní motivačného listu. Existujú univerzálne zásady, ktoré listu dodajú patričnú šťavu a zvyšujú tak šancu na jeho úspech.


1. Pridaná hodnota:
Už som to spomínal v predošlom článku, ale napíšem to znova. Prax poukazuje na to, že sa to často opakuje. Údaje zo životopisu sa vyskytujú vo veľkom aj v motivačnom liste. Píšte hlavne o tom, čo nie je v životopise. Chce to pridanú hodnotu. Personalista chce vidieť motiváciu a nie ďalší životopis. Ak niečo spomínate, čo je aj v životopise, tak skutočne len stručne.


2. Originál pre každú pozíciu:
Na každý inzerát musíte napísať nový motivačný list, aby si zamestnávateľ povedal, že to je ten, ktorého chcem prijať. Ušite ho na mieru. Odporúčam si napísať napr. 3 motivačné listy. Jeden napríklad na predavača, ďalší do banky a tretí napríklad na call centra. Potom už máte šablóny a editovanie pre každú pozíciu zaberie maximálne 15 minút.


3. Zdravé sebavedomie:
Personalista chce človeka pozitívne naladeného. Musíte dať jasne najavo, že máte všetko pod kontrolou. Musí vo vás vidieť silnú a vyrovnanú osobnosť. Otvorene komunikujte a vydajte zo seba maximum.


4. Pravda:
Reálne zhodnoťte svoje možnosti a schopnosti. Skúste sa javiť v pozitívnom svetle. Klamať sa skutočne neoplatí.


5. Spokojnosť so zamestnancom:
Do motivačného listu môžete napísať o tom, čo ste v starej práci robili dobre. Ak bol váš nadriadený s vašou prácou spokojný, uveďte to. Dosiahli vaši kolegovia kvôli vám úspech? Tak prečo sa nepochválite? To, čo hovoria iní je predsa lepšie ako vety typu: „Myslím si, že som komunikatívny ...“. Pokiaľ mi niekto na pohovore povie, že je komunikatívny, okamžite odo mňa dostane napríklad takúto otázku: „Uveďte príklad, kedy ste museli odkomunikovať nepríjemnú správu svojmu kolegovi alebo nadriadenému? Ako ste postupovali?“.


6. Môžete spomenúť osobu:
Myslíte si, že personalista pozná niekoho koho aj vy? Máte spoločného známeho? Pochváľte sa. Môžete povedať, že sa vám s dotyčnou osobou dobre spolupracovalo.


7. Rozsah motivačného listu:
Mal by predstavovať minimálne 0,5 normostrany a maximálne 1 normostranu. Pokiaľ je krátky hrozí riziko, že v ňom nenapíšete všetko, čo považujete za dôležité. Ak je naopak dlhý, personalistovi sa nemusí chcieť ho ani čítať.

Malá rada: Ak posielate motivačný list na nejakú pozíciu, kde sú vysoké nároky na schopnosti, môže mať rozsah aj celú stranu – napríklad prokurátor. Na pozíciu, ktorú môže robiť „hocikto“ pošlite len stručný list. Na túto pozíciu reaguje predsa 200 ľudí a personalista je unavený z nekonečného čítania.


8. Veľkosť a druh písma:
Je to síce len malý detail, ale svoj e-mail, životopis a motivačný list pošlite rovnakým druhom písma. Veľkosť písma nastavte napríklad na 12. Diakritika je samozrejmosť.