Čo je to motivačný listMotivačný list je typ dokumentu, ktorý má napomôcť uchádzačovi dostať sa do užšieho výberu. Jeho hlavným cieľom je dostať sa na osobný pohovor. Štandardne sa posiela so životopisom. Motivačný list niektoré firmy podceňujú a naopak niektoré mu prikladajú veľký význam.


Čo ním chceme dosiahnuť?

Ide o to, aby sme človeka, ktorý ho číta zaujali. Veľakrát sa jednoducho stane, že zamestnávateľ si prečíta motivačný list a jednoducho si povie: „To je ten človek, ktorého hľadám“. Môže sa stať, že váš životopis je priemerný a obyčajný a na základe dobrej motivácie sa dostanete na pohor. Netreba však zabúdať aj na fakt, že nie vždy sa motivačný list podarí dobre napísať. Skúsenosť ale hovorí jasnou rečou, až 95% motivačných listov je pre posúdenie žiadosti pozitívnym alebo neutrálnym signálom. Je to dané aj tým, že niečím vyniknete na rozdiel od iných uchádzačov.


Kedy má najväčší význam?

Opäť sa vrátim k obľúbenému vzorčeku: Výkon = schopnosti x motivácia. Pokiaľ sa hlásite na pozíciu napríklad psychológa, asi ťažko môžeme uvažovať o dobrom motivačnom liste, keďže 99,9% nesplní požiadavky, keďže je potrebné magisterské vzdelanie 2. stupňa na vysokej škole. Zoberme si ale napríklad pozíciu „predavač“. Požiadavky sú väčšinou stredná škola, slušné vystupovanie, základné ovládanie počítača. Na takúto pozíciu môže spĺňať kritéria aj viac ako 50% ľudí, čo si prečíta inzerát uverejnený na internete. V tomto prípade životopisom moc nezaujmete a priestor dostáva práve dobre napísaný motivačný list.